6/2008 – Korekta prognozy wyników za rok 2008

Zarząd Koelner SA informuje niniejszym o zmianie prognoz na rok 2008, zawartych w Raporcie bieżącym nr 37/2006 z dnia 20 listopada 2006:

Zarząd prognozuje, że:
1) przychody netto ze sprzedaży za rok 2008 wyniosą 794 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej 734 mln zł,
2) zysk na działalności operacyjnej za rok 2008 wyniesie 79 mln PLN, wobec prognozowanych wcześniej 88 mln zł,
3) zysk netto za rok 2008 wyniesie 50 mln PLN, wobec prognozowanych wcześniej 75 mln zł.

Korekta prognozy stała się konieczna w uwagi na:

  • wzmocnienie wartości złotówki,
  • restrukturyzację spółki zależnej Rawlplug.

Zarząd monitoruje wykonanie prognozy na bieżąco. Zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem ewentualne korekty prognozy są publikowane niezwłocznie po opublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Go to top