6/2007 – Podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 06.02.2007 r. podpisana została umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A., której przedmiotem jest udzielenie Spółce kredytu rewolwingowego obrotowego w wysokości 20.000.000 zł.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących inwestycji realizowanych przez Spółkę. Ostateczny termin spłaty ustalony został na 31 maja 2007r. Stopa procentowa jest oparta o WIBOR powiększony o marżę bankową, określaną przez Bank. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi pełnomocnictwo udzielone Bankowi Zachodniemu WBK S.A. do dysponowania rachunkami bankowymi otwartymi w Banku. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Go to top