6/2005 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej „Koelner – Tworzywa Sztuczne”

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rejestracji w dniu 12.01.2005 r. podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej „Koelner – Tworzywa Sztuczne” Sp. z o.o. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Kapitał zakładowy spółki po rejestracji wynosi 26.000.000 PLN i jego struktura nie uległa zmianie. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym „Koelner – Tworzywa Sztuczne” wynosi 100%, co upoważnia do 100%, czyli 26.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 12 RO – rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładowego

Go to top