59/2007 – Ogłoszenie wezwania na wszystkie akcje Śrubex SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 23 października br. ogłosił wezwanie na sprzedaż wszystkich akcji spółki Śrubex SA. Cena za jedną akcję Śrubex SA określona została na 50,00 PLN. Koelner SA zamierza przejąć pełną kontrolę nad Śrubex SA i rozważa kontynuowanie procedury połączenia przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski BZWBK SA.

Go to top