56/2005 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał dzisiaj informację o rejestracji w dniu 16.11.2005 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA z kwoty 30.000.000 zł do kwoty 30.335.200 zł. Podwyższenie nastąpiło w wyniku emisji 335.200 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego). Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału wynosi 30.335.200.

Go to top