55/2007 – Aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 28 września 2007 r. podpisany został aneks do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska SA z dnia 26 czerwca 2003 r. Aneks zwiększa limit z 58.000.000 zł do 70.000.000 zł oraz wydłuża termin spłaty do dnia 30 września 2009 r. Zwiększona wartość limitu zabezpieczona została zastawem na zapasach Spółki. Szczegółowe warunki umowy zostały przedstawione w prospekcie emisyjnym oraz raportach rocznych Spółki. Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top