53/2007 – Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w Rawl France s.a.r.l.

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 12.09.2007 r. przez Registre du Commerce et des Societes (Rejestr Handlowy Spółek) w Paryzu (Francja) podwyższenia kapitału spółki zależnej „Rawl France s.a.r.l.” o 750.000 EUR. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 750.100 EUR. Udział Koelner S.A. w kapitale zakładowym, poprzez spółkę zależną Rawlplug Limited z siedzibą w Londynie, wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Go to top