53/2005 – Zbycie akcji Koelner SA przez osobę nadzorującą

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 21.11.2005 r. otrzymał informację od pana Przemysława Koelnera, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, że w dniu 18.11.2005 dokonał on transakcji sprzedaży 500 sztuk akcji Koelner SA po cenie 29,00 PLN za akcję.

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Go to top