52/2005 – Prognoza wyników finansowych na rok 2006

Zarząd Koelner SA zgodnie z par.5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia prognozę wyników finansowych dla Grupy Kapitałowej Koelner na rok 2006:

I. Prognoza wyników w mln zł.
– Przychody netto ze sprzedaży: 380 mln zł
– Zysk netto: 40 mln zł

II. Podstawy i istotne założenia prognozy
1. Uzyskanie na koniec 2006 roku około 20-23% udziału w rynku mocowań budowlanych w Polsce oraz około 3-4% w rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce;
2. Uzyskanie na koniec 2006 roku około 10% udziału w rynku mocowań budowlanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz około 2% w rynku narzędzi i elektronarzędzi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej;
3. Wzrost rynku mocowań budowlanych w Polsce o około 10-15% w 2006 w stosunku do roku poprzedniego oraz wzrost rynku narzędzi i elektronarzędzi w Polsce o około 10% w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego;
4. Wzrost rynku mocowań budowlanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej o około 15% w 2006 w stosunku do roku poprzedniego oraz wzrost rynku narzędzi i elektronarzędzi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej o około 10-15% w 2006 r. w stosunku do roku poprzedniego;
5. Inflacja średnioroczna w Polsce w okresie prognozy 3%.

Monitorowanie możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie dokonywane na bieżąco przez Spółkę, w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów. Ocena możliwości realizacji planowanych wyników finansowych zawarta będzie w raportach kwartalnych, a ewentualna korekta prognozy będzie sporządzana po opublikowaniu raportów okresowych.

Go to top