50/2007 – Otrzymanie wyceny akcji Koelner SA i Śrubex SA

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał, sporządzoną przez Bank Zachodni WBK wycenę akcji spółek Koelner SA i Śrubex SA wraz z rekomendacją parytetu wymiany akcji w związku z zamierzonym łączeniem spółek Koelner SA i Śrubex SA. Zgodnie z rzeczonymi wycenami, sporządzonymi z zastosowaniem tej samej metodologii DCF i przy przyjęciu tych samych parametrów zewnętrznych, za jedną akcję Śrubex SA, jego akcjonariusze powinni otrzymać 0,593 akcji Koelner SA. Podsumowanie wyceny sporządzonej przez BZWBK SA zostanie udostępnione na stronie www Spółki.

Go to top