50/2005 – Korekta raportu 49/2005

Zarząd KOELNER SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 49/2005 z dnia 2.11.2005 zdanie:
„Łączna wartość składników majątkowych nabytych w Wielkiej Brytanii i Francji oraz udziałów w spółce irlandzkiej jest równa 14.500.000,00 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) GBP (co jest równe 57.844.850 PLN).”
powinno brzmieć:
„Łączna wartość składników majątkowych nabytych w Wielkiej Brytanii i Francji oraz udziałów w spółce irlandzkiej jest równa 14.500.000,00 (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy) GBP (co jest równe 85.323.800 PLN).”

Go to top