5/2017 – Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 8 maja 2017 r. dokonała wyboru firmy Grant Thornton Polska sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88 E na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Grant Thornton Polska sp. z o.o. s.k. wpisana jest na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055. Wybrany audytor przeprowadzi:
– przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za pierwsze półrocze 2017;
– przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug S.A. za pierwsze półrocze 2017;
– badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Rawlplug S.A. za rok 2017;
– badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Rawlplug S.A. za rok 2017.

Jednocześnie Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż Spółka korzystała z usług Grant Thornton Polska sp. z o.o.s.k. w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2016.
Mając na uwadze, iż firma Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp k. oraz Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k zrzeszone są w Grant Thornton International Ltd, Spółka informuje, iż korzystała wcześniej z usług Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. s.k. oraz Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o., tj. komplementariusza tego audytora, w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2004-2008 oraz za lata 2010-2014.

Go to top