5/2014 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Zarząd Rawlplug S.A. przekazuje wykaz informacji, określonych w art. 65 ust.1 ustawy o ofercie publicznej, podanych do publicznej wiadomości w roku 2013. Pełna treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.rawlplug.com, w zakładce: Relacje Inwestorskie. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6.

Go to top