5/2009 – Nabycie ponad 1% w kapitale zakładowym Śrubex SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji pakietowych zawieranych w terminie od 9.07.2008 do 10.04.2009 r., spółka Koelner SA nabyła 18.236 akcji „Fabryki Śrub Śrubex SA” w Łańcucie („Śrubex SA”).

Przed nabyciem akcji w powyższych transakcjach, KOELNER SA posiadała w Śrubex SA 1.723.928 akcji, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA, co stanowiło 95,88% ogólnej liczby głosów.

W wyniku nabycia akcji, wraz z posiadanym dotychczas pakietem akcji Śrubex SA, KOELNER dysponuje 1.742.164 akcjami Śrubex SA. Posiadane przez KOELNER akcje w Śrubex SA stanowią łącznie 96,89% udział w kapitale Śrubex SA oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Śrubex SA.
Koelner SA rozważa nabycie pozostałych akcji Śrubex SA.

Go to top