5/2006 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C

Zarząd Koelner SA informuje, że Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 54/2006 z dnia 1 marca 2006 r. dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało 335.200 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLKNR000033”. Zarząd Giełdy postanowił również wprowadzić powyższe akcje z dniem 8 marca 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowgo na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 8 marca 2006 r. asymilacji akcji oznaczonych kodem „PLKNR000033” z akcjami będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLKNR000017”.

Go to top