5/2005 – Zmiana treści Oświadczenia w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Zarząd Koelner SA zgodnie z par. 27 ust. 4 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych SA informuje, iż zmianie uległa treść Oświadczenia w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego. Punkty Oświadczenia, które uległy zmianie:

pkt 31
było: „spółka afirmuje”
jest: „tak”

pkt 44
było: „spółka afirmuje”
jest: „tak”.

Pełna treść Oświadczenia po zmianach w załączniku.
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru

Go to top