49/2007 – Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od osoby mającej dostęp do informacji poufnej o sprzedaży w transakcjach sesyjnych w dniach 10-17.07.2007 r. 1.260 akcji Spółki po średniej cenie 64,48 zł za akcję.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji emitentowi nie wyraziła zgody na publikowanie jej danych osobowych.

Go to top