48/2007 – Rejestracja podniesienia kapitału zakładowego w Rawlplug Ltd

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rejestracji przez Brytyjski Urząd Rejestrowy (Registrar of Companies for England and Wales, Companies House) w Cardiff (Wielka Brytania) podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Rawlplug Ltd o 1.700.000 GBP. Rejestracja podwyższenia kapitału odbyła się w dwóch etapach: 1.000.000 GBP w dniu 28.06.2007 r. oraz 700.000 GBP w dniu 9.07.2007 r. Kapitał zakładowy wynosi obecnie 3.200.000 GBP. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich udziałów po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału wynosi 3.200.000. Udział Koelner SA w kapitale zakładowym spółki wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Go to top