48/2005 – Zakup akcji FPiN Wapienica SA od Skarbu Państwa

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 20.10.2005 r. została podpisana umowa sprzedaży, na mocy której Spółka zakupiła od Skarbu Państwa 243.750 akcji stanowiących 25% kapitału zakładowego spółki Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica SA. Cena jednej akcji wynosiła 12,00 zł. W wyniku dokonanej transakcji udział Spółki w kapitale zakładowym FPiN Wapienica SA wzrósł z posiadanych dotychczas 74,4% do 99,4%. Wartość nabytych udziałów stanowi więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki FPiN Wapienica SA. Pomiędzy Koelner SA a zbywającym nie występują żadne powiązania. Zwiększenie wartości udziału zostało dokonane ze środków własnych Koelner SA.

Go to top