47/2007 – Porozumienie w sprawie połączenia Koelner SA oraz Śrubex SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 16 lipca 2007 roku zarządy Koelner SA („Koelner”) oraz Fabryki Śrub w Łańcucie „Śrubex” SA („Śrubex”) podpisały porozumienie w sprawie połączenia obu Spółek.
W porozumieniu Zarządy Spółek postanowiły, iż połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie poprzez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Śrubex na Koelner w zamian za akcje, które Koelner wyda akcjonariuszom Śrubex („Akcje Połączeniowe”). Parytet wymiany akcji Śrubex na akcje Koelner zostanie ustalony w planie połączenia („Parytet Wymiany”). Plan połączenia zostanie sporządzony na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 roku, a wniosek o ogłoszenie planu połączenia zostanie złożony do dnia 31 sierpnia 2007 r.
Zarządy obu Spółek wskazują na efekty synergii związane z połączeniem, w wyniku których nastąpi istotne obniżenie kosztów działalności połączonego podmiotu przy jednoczesnym wzroście łącznych obrotów i zyskowności produkcji. Koelner przewiduje przeprowadzenie znaczących inwestycji w majątek fabryki w Łańcucie, po przeprowadzeniu połączenia, oraz przeniesienie części produkcji, wykonywanej obecnie przez zagraniczne zakłady Koelner do Łańcuta oraz zlecanej dostawcom zewnętrznym, jak również rozwój produkcji fabryki w Łańcucie w celu zaspokojenia potrzeb innych zakładów produkcyjnych należących do grupy Koelner.

Go to top