47/2005 – Zakup nieruchomości w Krakowie

Zarząd Koelner SA informuje, że Spółka podpisała umowę na zakup gruntu niezabudowanego o powierzchni 570 m2 położonego w Krakowie-Podgórzu. Nieruchomość przeznaczona będzie pod budowę Regionalnego Centrum Dystrybucji. Łącznie z gruntem zakupionym na mocy umowy z dnia 22.07.2005 r. nieruchomość zajmuje powierzchnię 4.234 m2.

Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna

Go to top