45/2007 – Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ Koelner SA

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości listę akcjonariszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Koelner SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2007 r., posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:
Amicus sp. z o.o. s.k. – liczba głosów przypadająca z posiadanych akcji – 19.102.750, co stanowi 86,2% głosów na tym zgromadzeniu i 59,7% w ogólnej liczbie głosów.

Go to top