45/2006 – Asymilacja 185.400 szt. akcji serii C przez KDPW

Zarząd Koelner SA informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Uchwałą nr 739/06 postanowił dokonać w dniu 29 grudnia 2006 r. asymilacji 185.400 akcji zwykłych na okaziciela Koelner SA oznaczonych kodem PLKLNR000033 z 30.335.200 akcjami zwykłymi na okaziciela Koelner SA oznaczonych kodem PLKLNR000017.

Go to top