44/2006 – Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego 185.400 szt. akcji serii C.

Zarząd Koelner SA informuje, że Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 532/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało 185.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem „PLKLNR000033”. Zarząd Giełdy postanowił również wprowadzić powyższe akcje z dniem 29 grudnia 2006 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowgo na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez KDPW SA w dniu 29 grudnia 2006 r. asymilacji akcji oznaczonych kodem „PLKLNR000033” z akcjami będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLKLNR000017”.

Go to top