43/2006 – Informacja Zarządu

Zarząd Koelner SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru:
Przeprowadzona w roku 2004 publiczna oferta akcji serii B Spółki zakończyła się sukcesem. Spółka pozyskała środki, które pozwoliły jej sfinansować dalszy rozwój, co znalazło bezpośrednie przełożenie na uzyskiwane wyniki finansowe. W okresie od dnia zakończenia publicznej subskrypcji akcji do dnia dzisiejszego cena rynkowa akcji Spółki wzrosła około pięciokrotnie. Jednocześnie obroty na akcjach Spółki są na tyle nieznaczne w stosunku do jej kapitalizacji, że część inwestorów instytucjonalnych, pomimo dobrej oceny fundamentów Spółki i jej biznesu, powstrzymuje się od inwestycji w akcje Spółki. Dlatego w interesie Spółki jest przeprowadzenie oferty, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji, gdyż takie ustrukturyzowanie oferty powinno zwiększyć płynność akcji na rynku. Umożliwi to inwestorom, dla których dotychczasowa płynność akcji Spółki jest niewystarczająca, zainwestowanie w akcje Spółki. Poszerzenie bazy inwestorów powinno zwiększyć możliwości Spółki do pozyskiwania, po atrakcyjnej cenie, finansowania na rynku kapitałowym. Dzięki temu Spółka będzie cieszyć się zwiększonymi możliwościami rozwoju i ekspansji.

Go to top