43/2005 – Nabycie akcji Koelner SA przez osobę nadzorującą

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 12.09.2005 r. otrzymał informację od pana Przemysława Koelnera, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, że w transakcjach w dniach od 23.02.2005 do 1.09.2005 r. nabył on 3.847 sztuk akcji Koelner SA po średniej cenie 15,75 PLN za akcję.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 7 RO – transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

Go to top