41/2006 – Zbycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnej

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) od osoby mającej dostęp do informacji poufnej w Spółce o sprzedaży w transakcjach sesyjnych w dniach 7-11.12.2006 r. 1200 akcji Spółki po średniej cenie 58,69 zł za jedną akcję. Osoba zobowiązana do przekazania informacji emitentowi nie wyraziła zgody na publikowanie jej danych osobowych.

Go to top