40/2007 – Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2006 roku

Zarząd Koelner SA przekazuje wykaz informacji, określonych w art. 56 ust.1 ustawy o ofercie publicznej, podanych do publicznej wiadomości w roku 2006. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kwidzyńska 6. Wszystkie raporty dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.koelner.pl.

Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2006 roku

Go to top