40/2005 – Zakup udziałów w spółce RIVKER Kft

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 4.08.2005 r. podpisana została umowa zakupu 51% tj. 153 udziałów o wartości nominalnej 10.000 HUF każdy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością RIVKER Kft. z siedzibą w Budapeszcie (1105 Budapest, Mongol u. 41, Węgry) należących do Istvana i Andrasa Tari, obywateli Węgier, za kwotę 2.550.000 EUR. Udziały te uprawniają do 51% głosów na zgromadzeniu wspólników. Jednocześnie zmieniona została nazwa spółki na Koelner Hungária Kft. Wartość nabytych udziałów stanowi więcej niż 20% kapitału zakładowego RIVKER Kft. Pomiedzy Koelner SA a zbywającym nie występują żadne powiązania. Zakup udziałów został sfinansowany ze środków własnych Koelner SA.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Go to top