4/2018 – Rejestracja spółki zależnej Rawl India Services Private Limited w Indiach

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 19.12.2017 r. Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.02.2018 r. otrzymał informację o rejestracji w dniu 26.02.2018 r. przez indyjskie Ministerstwo Spraw Korporacyjnych spółki zależnej Rawl India Services Private Limited z siedzibą w Bangalore w Indiach („Spółka”). Kapitał zakładowy Spółki w całości objęty został przez Rawlplug S.A.

Spółka będzie prowadziła wyłącznie działalność usługową, polegającą na udzielaniu wsparcia technicznego dla dystrybutora produktów RAWLPLUG, z którym Grupa Kapitałowa Rawlplug S.A. obecnie współpracuje. Dystrybucja na rynek indyjski odbywa się natomiast za pośrednictwem spółki zależnej od Emitenta – Rawlplug Middle-East FZE z siedzibą w Dubaju.

Go to top