4/2015 – Rejestracja spółki zależnej Rawl Africa (Pty) Ltd. w Republice Południowej Afryki

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 20.02.2015 r. przez Komisję Spółek i Własności Intelektualnej Republiki Południowej Afryki spółki zależnej Rawl Africa (Pty) Ltd. z siedzibą w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki („Spółka zależna”). Zadeklarowany kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 25 tys. USD. Rawlplug S.A. objęła 100% udziałów uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.

Go to top