4/2011 – Aneks do umowy oraz nowa umowa kredytowa z HSBC Bank Polska SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał zwrotnie podpisany aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z HSBC Bank Polska SA z dnia 8.03.2010 r. Aneks wydłuża termin spłaty kredytu z 4 marca 2011 r. na 30 marca 2012 r. Kwota kredytu pozostała bez zmian i wynosi 19.950 tys. zł. Szczegółowe warunki umowy zostały przedstawione w raporcie półrocznym Spółki SA-PSr 2010.

Emitent otrzymał również w dniu dzisiejszym zwrotnie podpisaną nową umowę o kredyt odnawialny z HSBC Bank Polska SA. Limit kredytu wynosi 10.000 tys. zł, a termin spłaty ustalony zostal na 30 marca 2012 r. Kredyt przeznaczony zostanie na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Wartość obu umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top