4/2010 – Odwołanie Wice Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29.01.2010 r. na wniosek Prezesa Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej odwołany został z funkcji Wice Prezesa Zarządu – Pan Krzysztof Wołek. Przyczyną odwołania są zmiany organizacyjne związane z wdrożeniem długoterminowej strategii Grupy Koelner SA.

Go to top