4/2008 – Korekta prognozy wyników za rok 2007

Zarząd Koelner SA informuje niniejszym o zmianie prognoz na rok 2007, zawartych w Raporcie bieżącym nr 61/2007 z dnia 14 listopada 2007:

Zarząd prognozuje, że:
1) zysk na działalności operacyjnej za rok 2007 wyniesie 40 mln PLN, co stanowi wykonanie 64% zakładanej prognozy w wysokości 62 mln PLN;
2) zysk netto za rok 2007 wyniesie 10 mln PLN, co stanowi wykonanie 24% zakładanej prognozy w wysokości 42 mln PLN.

Korekta prognozy stała się konieczna w uwagi na:

  • wzmocnienie wartości złotówki,
  • restrukturyzację spółki zależnej Rawlplug.

Zarząd monitoruje wykonanie prognozy na bieżąco. Zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem ewentualne korekty prognozy są publikowane niezwłocznie po opublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Go to top