4/2005 – Nabycie udziałów w „Koelner Górny Śląsk” Sp. z o.o.

Zarząd Koelner SA informuje, że na podstawie umowy z dnia 10 stycznia 2005 r. spółka nabyła od osoby fizycznej 350 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Koelner Górny Śląsk” z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. 1 Maja 35. Wartość nominalna nabytych aktywów wynosi 350.000 PLN. Cena jednego udziału wyniosła 2.857 PLN. W wyniku dokonanej transakcji udział spółki w kapitale zakładowym „Koelner Górny Śląsk” Sp. z o.o. wzrósł z 65% do 100%, co daje obecnie 1.000 głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość nabytych udziałów stanowi więcej niż 20% kapitału zakładowego „Koelner Górny Śląsk” Sp. z o.o. Pomiędzy Koelner SA a zbywającym nie występują żadne powiązania. Zwiększenie wartości udziału jest traktowane jako inwestycja długoterminowa i zostało dokonane ze środków własnych Koelner SA.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Go to top