4/2004 – Terminy przekazywania raportów

Zarząd Koelner SA informuje o terminach przesyłania raportów okresowych za 2004 rok:

1. Jednostkowy raport kwartalny Koelner S.A. publikowany będzie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Koelner zgodnie z §58 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 139, poz. 1569)

– skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2004 roku: 02.11.2004 r.
– skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2004 roku: 28.02.2005 r.

2. Raporty roczne

– jednostkowy raport roczny za 2004 rok: 20.05.2005 r.
– skonsolidowany raport roczny za 2004 rok: 20.05.2005 r.

Wrocław, dn. 2 listopada 2004 roku

Zarząd Koelner SA

Go to top