39/2008 – Rezygnacja osoby zarządzającej – Prokurent

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Pana Piotra Kopydłowskiego, że w związku z objęciem przez niego od dnia 1 stycznia 2009 r. funkcji członka zarządu ds. finansowych rezygnuje on z dniem 1 stycznia 2009 r. z udzielonej mu prokury

Go to top