39/2006 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje, iż otrzymał informację, że w dniu 21 listopada 2006 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 30.520.600 zł w wyniku wydania 185.400 akcji objętych w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym na łączną kwotę 185.400 zł, co spowodowało, że liczba akcji serii C wzrosła z 335.200 do 520.600 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału wynosi 30.520.600.

Go to top