39/2005 – Rejestracja podwyższenia kapitalu w spółce zależnej UAB „Koelner Vilnius” na Litwie

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 7.04.2005 r. w Rejestrze Przedsiębiorstw Samorządu Miasta Wilno podwyższenia kapitału spółki zależnej UAB „Koelner Vilnius” z siedzibą w Wilnie, Litwa o 800.000 LTL. Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 1.600.000 LTL. Udział Koelner S.A. w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

Go to top