38/2008 – Powołanie osoby zarządzającej – Członek Zarządu

Zarząd Koelner SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12.12.2008 r. postanowiła powołać z dniem 1.01.2009 r. do składu Zarządu, Pana Piotra Kopydłowskiego, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Zarządu ds Finansowych.
Pan Piotr Kopydłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2000 roku ukończył Studium dla dyrektorów finansowych zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP – Centrum Prywatyzacji. W latach 1998 – 1999 odbył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w zakresie zarządzania finansami i inwestycji finansowych. Piotr Kopydłowski z Grupą Koelner związany jest od 1998 roku. W latach 1998 – 2000 zatrudniony był na stanowisku specjalisty ds. finansowych w Koelner – Grupa Przemysłowo-Kapitałowa Sp. z o.o. W latach 2000 – 2002 w firmie Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner był specjalistą ds. finansowych a następnie dyrektorem finansowym. W latach 2005 – 2008 sprawował funkcję Prezesa Zarządu w spółce Amicus sp. z o.o. Od 2001 roku Piotr Kopydłowski jest dyrektorem ds. finansowych, a od 2004 r. prokurentem w Koelner SA. W maju 2007 roku został Prezesem Zarządu w Śrubex SA. Sprawuje również funkcję prokurenta w Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.
Dane Pana Piotra Kopydłowskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Go to top