38/2007 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Koelner SA podaje do wiadomości dane dotyczące subskrypcji akcji serii D.
1) Subskrypcja trwała od 7 do 9 marca br.
2) Przydział akcji nastąpił w dniu 9 marca br.
3) Subskrypcją objętych zostało 1.500.000 akcji serii D.
4) Liczba osób, które złożyły zapisy i którym przydzielono akcje serii D – 18.
5) Cena po jakiej były nabywane akcje serii D – 55 zł.
6) W ramach subskrypcji zapisy złożono na 1.500.000 akcji serii D.
7) W ramach subskrypcji przydzielono 1.500.000 akcji serii D.
8) Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 1.500.000 x 55 zł = 82.500.000 zł.
9) Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły 1.752 tys. zł, z czego:
a) przygotowanie i przeprowadzenie emisji oraz wynagrodzenie subemitentów – 1.733 tys. zł.
b) promocja oferty – 19 tys. zł.
10) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii D wyniósł 1,17 zł.

Go to top