37/2008 – Nabycie udziałów w TOW Koelner-Ukraina przez Koelner SA

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie podpisaną w dniu 12 listopada br. umowę nabycia przez Koelner SA udziałów w spółce TOW Koelner-Ukraina z siedzibą we Lwowie od swojej spółki zależnej TOW Koelner Kiev z siedzibą w Kijowie. Nabyte udziały stanowią 51% kapitału zakładowego TOW Koelner-Ukraina i dają prawo do wykonywania 51% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 26.775 UAH, cena nabycia zakupionych udziałów wyniosła 26.775 UAH. Udziały zostały opłacone gotówką, a całkowity koszt transakcji został w 100% sfinansowany ze środków Koelner SA. Inwestycja ma charakter długoterminowy. Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa. Emitent informował poprzednio o nabyciu udziałów w TOW Koelner-Ukraina przez TOW Koelner Kiev w raporcie bieżącym nr 35/2008 w dniu 8.10.2008. Nabyte aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego spółki.

Go to top