37/2005 – Rejestracja przez sąd spółki zależnej „Koelner Deutschland GmbH” w Bad Berleburg, Niemcy

Zarząd Koelner SA informuje, że otrzymał informację o rejestracji w dniu 15.07.2005 r. przez sąd w Siegen (Niemcy) spółki zależnej „Koelner Deutschland GmbH”. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000 EUR. Udział Koelner S.A. w kapitale zakładowym wynosi 100% i uprawnia do 100% głosów na walnym zgromadzeniu. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 12 RO – rejestracja zmiany wysokości lub struktury kap zakładowego

Go to top