36/2008 – Korekta prognozy wyników za rok 2008

Zarząd Koelner SA informuje niniejszym o zmianie prognoz na rok 2008, zawartych w raportach bieżących nr 37/2006 z dnia 20 listopada 2006 r., 6/2008 z dnia 3 marca 2008 r. oraz 28/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r.

Zarząd prognozuje, że:
1) przychody netto ze sprzedaży za rok 2008 wyniosą 650 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej
730 mln zł,
2) zysk na działalności operacyjnej za rok 2008 wyniesie 42 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej
65 mln zł,
3) zysk netto za rok 2008 wyniesie 9 mln zł, wobec prognozowanych wcześniej
20 mln zł.

Podstawową przyczyną dokonania korekty jest osłabienie koniunktury w branży budowlano-montażowej w Europie Zachodniej, Rosji oraz na Ukrainie. Dokonana korekta uwzględnia również mało optymistyczne perspektywy dla zachowań rynków Europy Środkowej, w tym Polski w okresie zimowym. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na przedstawioną korektę ma wyjątkowa niestabilność cen na rynkach surowców. Zarząd monitoruje wykonanie prognozy na bieżąco. Zgodnie z przyjętym na siebie zobowiązaniem ewentualne korekty prognozy są publikowane niezwłocznie po opublikowaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego.

Go to top