36/2007 – Zmiana Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 06/210704 w dniu 21 lipca 2004 roku. Uchwała nr 06/210704 stanowiła załącznik nr 4 do Prospektu Emisyjnego Spółki. Dzisiejsza uchwała Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Uchwała w sprawie zm. Reg.Opcji Menedżerskich.doc

Go to top