36/2006 – Informacja Zarządu

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 20.11.2006 r. zostanie przekazany raport bieżący zawierający Strategię działania Spółki na lata 2007 – 2009, obejmującą w szczególności kluczowe kierunki rozwoju oraz prognozy finansowe Grupy Kapitałowej Koelner SA. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nie widzi zagrożeń dla realizacji prognozy wyników finansowych na rok 2006, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 52/2005 w dniu 14.11.2005 r. W związku z powyższym Zarząd podaje do wiadomości, iż skonsolidowane przychody netto w okresie styczeń – wrzesień 2006 r. wyniosły 308 mln zł.

Go to top