35/2008 – Nabycie udziałów w TOW Koelner-Ukraina przez TOW Koelner Kiev – podmiot zależny od Koelner

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej TOW Koelner Kiev z siedzibą w Kijowie, o zarejestrowaniu w dniu 29.07.2008 r. przez Państwowy Rejestr Przedsiębiorców i Organizacji Ukrainy we Lwowie nowoutworzonej spółki TOW Koelner-Ukraina z siedzibą we Lwowie. Koelner Kiev objął 26.775 udziałów co stanowi 51% kapitału zakładowego spółki Koelner-Ukraina.
Wartość nominalna nabytych udziałów wynosi 26.775 UAH, cena nabycia zakupionych udziałów wyniosła 26.775 UAH. Nabyte udziały dają prawo do wykonywania 51% głosów na zgromadzeniu wspólników. Udziały zostały opłacone gotówką, a całkowity koszt transakcji został w 100% sfinansowany ze środków TOW Koelner Kiev. Inwestycja TOW Koelner Kiev w TOW Koelner-Ukraina ma charakter długoterminowy. Przedmiotem działalności nowej spółki jest sprzedaż narzędzi oraz technik zamocowań dla budownictwa.
Nabyte aktywa stanowią ponad 20% kapitału zakładowego spółki TOW Koelner-Ukraina.

Go to top