35/2005 – Oświadczenie Zarządu KOELNER SA w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zgodnie z paragrafem 27 pkt 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd KOELNER S.A. przekazuje oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych w „Dobrych Praktykach w Spółkach Publicznych 2005”.

Podstawa prawna
Regulamin urzędowego rynku giełdowego – inne

Załączniki
Plik Opis
Koelner – Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005.doc Zasady ładu korporacyjnego 2005 w KOELNER SA

Go to top