34/2007 – Podpisanie znaczącej umowy kredytowej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 30.05.2007 r. podpisana została umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A., której przedmiotem jest udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 19.809.750 zł.
Kredyt przeznaczony jest na refinansowanie pożyczki udzielonej przez Koelner SA spółce prawa cypryjskiego na zakup spółki technologicznej z siedzibą w Niemczech. O umowie pożyczki Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2007.
Ostateczny termin spłaty ustalony został na 31 maja 2012 r. Stopa procentowa jest oparta o WIBOR powiększony o marżę bankową, określaną przez Bank.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi pełnomocnictwo udzielone Bankowi Zachodniemu WBK S.A. do dysponowania rachunkami bankowymi otwartymi w Banku oraz zastaw rejestrowy na udziałach spółki technologicznej w Niemczech.

Go to top