34/2005 – Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 28.06.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA powołało na niezależnych członków Rady Nadzorczej panów Arkadiusza Jastrzębskiego oraz Wojciecha Arkuszewskiego.

Pan Arkadiusz Jastrzębski ukończył Wydział Finansów i Bankowości oraz odbył studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: 1995-1997 – Doradca inwestycyjny/Szef wydziału zarzadzania aktywami w Raiffeisen (Warszawa); 1997-1999 – Analityk finansowy/Doradca inwestycyjny w WestLB Panmure (Londyn); 1999-2003 – Dyrektor zarządzający w Innova Capital (Warszawa); 2003-obecnie – Dyrektor w Hexagon Capital (Warszawa).

Pan Wojciech Arkuszewski ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przebieg pracy zawodowej: do roku 1990 był pracownikiem naukowych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz publicystą „Tygodnika Solidarność”; 1990-1993 – członek rad nadzorczych Funduszu Gospodarczego NSZZ Solidarność, Banku Solidarność Chase, Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Sopockiego Domu Maklerskiego; 1991-2001 – poseł na Sejm RP; 2000-2001 sekretarz generalny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego; 2001 – Prezes Funadacji im. Józefa Ślisza; 2002-2005 dyrektor Zespołu Doradców Prezydenta Warszawy. W ocenie Spółki działalności prowadzone przez Arkadiusza Jastrzębskiego oraz Wojciecha Arkuszewskiego nie są konkurencyjne do działalności prowadzonej przez Spółkę. Pan Arkadiusz Jastrzębski ani też Pan Wojciech Arkuszewski nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 26 RO – powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Go to top